Produkty i rozwiązania AGRO

Dążymy do dalszego rozwoju i optymalizacji naszych produktów. Inżynierowie AGRO są w stałym kontakcie z użytkownikami i klientami. Zawsze starają się dostosować produkty do stale zmieniających się wymagań rynku. Doświadczenie naszej firmy w praktycznym zastosowaniu znajduje odzwierciedlenie w różnych, wysoce zaawansowanych technologicznie klasycznych typach palenisk, a w szczególności w rozwiązaniach Turbo-Challenger® i Turbo-Dust-Cleaner®.

Nasze najlepsze produkty i rozwiązania

AGRO Efficiency Booster

AGRO Efficiency Booster

Twój system kotłowy może więcej! Osiągnij najlepszą możliwą sprawność przy najtrudniejszych paliwach i wykorzystaj optymalną kontrolę procesu spalania, jaką daje nasz AGRO Efficiency Booster.

Odzysk ciepła / kondensacja spalin

Dzięki zastosowaniu instalacji AGRO do kondensacji spalin możliwe jest wykorzystanie techniki kondensacyjnej w kotłach na biomasę i osiągnięcie sprawności całkowitej na poziomie ponad 100 %.

Modułowa instalacja kontenerowa

Kompleksowe rozwiązania AGRO o maksymalnej elastyczności. Modułowa budowa umożliwia postawienie systemu kotłowego z kotłownią, orurowaniem i całą infrastrukturą w możliwie najkrótszym czasie.

Turbo Challenger®

Kocioł na biomasę do spalania bardzo wymagających paliw, jak np. drewno odpadowe. Paliwo, jakim jest drewno staje się z dnia na dzień coraz bardziej cenne i tym samym droższe. Opracowany przez firmę AGRO system Turbo-Challenger® rozwiązuje ten problem.

Ciepło technologiczne i kogeneracja: neutralność pod względem emisji CO2

Energia neutralna pod względem emisji CO2 z instalacji gorącej wody, pary lub z olejem termicznym dla przemysłu drzewnego, papierniczego,  meblowego, spożywczego  lub farmaceutycznego dzięki zastosowaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań AGRO 

Optymalizacja i serwis

Aby uniknąć kosztownych przestojów systemu i osiągnąć najwyższą sprawność, nawet najbardziej wytrzymałe i niezawodne systemy wymagają konserwacji i serwisu. Nasi doświadczeni serwisanci specjalizują się w systemach kotłowych na biomasę wszystkich marek.

Wszystkie produkty i rozwiązania w skrócie

Ciepło technologiczne i kogeneracja

Energia neutralna pod względem emisji CO2 z instalacji gorącej wody, pary lub z olejem termicznym dla przemysłu drzewnego, papierniczego, meblowego, spożywczego lub farmaceutycznego dzięki zastosowaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań AGRO.

» czytaj dalej

Oczyszczanie spalin

Zwykle spaliny z instalacji wykorzystujących biomasę są oczyszczane przed opuszczeniem zakładu przez komin, w zależności od wymagań klienta. Do oczyszczania spalin stosowane są instalacje multicyklonowe (separatory odśrodkowe), systemy filtrów elektrostatycznych, systemy filtrów tkaninowych itp.

» czytaj dalej

SNCR

W procesie selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) mocznik reaguje ze szkodliwym tlenkiem azotu (NO) i dwutlenkiem azotu (NO2) ze spalin, tworząc nieszkodliwy azot (N2) i wodę.

» czytaj dalej

Technologia przenośników

Dostosowując się do danego obszaru zastosowania, opracowujemy rozwiązania przenośnikowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkujemy technikę przenośnikową dostosowaną do danego procesu, dróg transportowych, wymaganej wydajności transportowej i innych uwarunkowań.

» czytaj dalej

Systemy paleniskowe

Kocioł z rusztem posuwowym

Nasz kocioł z rusztem posuwowym wyposażony jest w specjalny system rusztów o wysokiej wydajności. W zależności od mocy kotła, systemy rusztów wyposażane są w wysokiej wydajności ruszty typu U1 lub W1.

» czytaj dalej

Low NOx

Dzięki naszemu opatentowanemu spalaniu Low NOx już na etapie procesu spalania możliwa jest redukcja tlenków azotu, bez konieczności dodawania środków pozwalających na ograniczenie ich emisji.

» czytaj dalej

Turbo Challenger

AGRO Turbo Challenger® umożliwia ekonomiczne wykorzystanie również trudnych paliw, takich jak zanieczyszczone drewno, odpady zielone oraz niezanieczyszczone drewno odpadowe.

» czytaj dalej

Turbo Dust Cleaner

Dzięki połączeniu hydraulicznego paleniska z rusztem posuwowym z cyklonowym spalaniem fluidalnym możliwe jest termiczne wykorzystanie bardzo wymagającej biomasy, takiej jak odpady zielone, odpady zrębowe czy zanieczyszczona kora.

» czytaj dalej

Systemy kotłów

Kocioł parowy

Czy to para technologiczna, czy też kogeneracja ciepła i energii elektrycznej za pomocą turbiny parowej – dostarczamy optymalne, dostosowane do potrzeb rozwiązania.

» czytaj dalej

Technologia kontroli

Efficiency Booster

AGRO Efficiency Booster umożliwia optymalną kontrolę procesu spalania pozwalając jednocześnie na uzyskanie możliwie najlepszej sprawności przy zastosowaniu szerokiego zakresu paliw i mocy (W 15 – 55 %; P 20 – 100 %).

» czytaj dalej

Systemy regulacji kotłów

Paliwo doprowadzane jest do naszych palenisk w zależności od mocy. Elektroniczne układy sterowania i regulacji opracowane wyłącznie do naszych palenisk gwarantują, że paliwo, od załadunku aż po wypalenie, nieprzerwanie transportowane będzie na całej powierzchni rusztu.

» czytaj dalej

Kompleksowe rozwiązania

Udostępnij post

LinkedIn
Facebook

Zainteresowała Cię nasza oferta? - Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami – z przyjemnością doradzimy Ci w zakresie realizacji Twoich planów i projektów!

Ciepło i energia elektryczna z drewna
Scroll to Top