AGRO Dust Burner / kocioł pyłowy

Rozwiązanie dla paliw w postaci pyłu lub zawierających pył

AGRO Dust Burner jest kombinacją kotła z rusztem posuwowym i korytem podsuwowym. Dzięki specjalnej geometrii koryta podsuwowego, paliwo jest podawane do kotła od dołu przez koryto. 

W ten sposób paliwo w postaci pyłu lub zawierające pył dostaje się do komory spalania bez zawirowań. Specjalne sterowanie dopływem paliwa i zarządzanie rusztem posuwowym tworzy stabilną podstawę spalania, która umożliwia odgazowanie pylistego lub zawierającego pył paliwa w strefie pierwotnej bez turbulencji. Powstały w ten sposób proces pirolizy na ruszcie umożliwia termiczne wykorzystanie bardzo złożonych paliw, w tym pochodzących z przemysłu meblarskiego.

 Dzięki specjalnemu systemowi zarządzania rusztem i recyrkulacją, proces spalania może odbywać się z optymalnym współczynnikiem stechiometrycznym we wszystkich pożądanych fazach obciążenia w zakresie od 20 do 100 %. Powstała w ten sposób atmosfera redukująca w strefie pierwotnej prowadzi do redukcji NOx, dzięki czemu możliwe jest spalanie Low-NOx. Gazy pirolizy ze strefy pierwotnej kierowane są do strefy wtórnej i poprzez specjalny kształt Turbo Challenger® doprowadzane do niskoemisyjnego spalania. 

Cały opisany powyżej system ma znaczną przewagę nad konwencjonalnym paleniskiem wdmuchowym, które sprzyja zanieczyszczeniu całego systemu spalania i wymienników ciepła dużym ładunkiem pyłu.

Niektóre z naszych referencji dotyczących kotłów pyłowych znajdziesz >> tutaj.

Udostępnij post

LinkedIn
Facebook

Zainteresowała Cię nasza oferta? - Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami – z przyjemnością doradzimy Ci w zakresie realizacji Twoich planów i projektów!

Ciepło i energia elektryczna z drewna
Scroll to Top